Strategie

pentru performanță

Telefon

0314 340 589

THE FIRST SWIMMING POOL SRL

Planul de reorganizare a activității debitoarei THE FIRST SWIMMING POOL SRL – în insolvență THE FIRST SWIMMING POOL S.R.L. societate înființată în 19.09.2007 cu sediul social în Mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie, nr. 38A, Camera 1 desfășoară activități specifice în conformitate cu obiectul principal de activitate autorizat Rev. Caen (2) 5610 – „Restaurante”. Procedura insolvenței a fost deschisă la cererea debitoarei, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., confirmat de adunarea creditorilor din data de …
Citește Mai Mult

Construct Plus Team SRL

Construct Plus Team SRL, este o societate înființată în anul 2006, cu sediul stabilit în Mun. București din anul 2015 , în prezent având sediul social în București str Buzești nr 71 cam 607 etaj 6 sector 1 și cod unic de identificare fiscală 18627070. Societatea este specializată în realizarea lucrărilor de construcții, consolidări, restaurări drumuri și poduri, sisteme de canalizare și apă cu materiale și tehnologii moderne, antrepriză generală și își desfășoară activitatea în zona Giurgiu/București/Ilfov/Călărași/Dâmbovița, etc. Condițiile preliminare …
Citește Mai Mult

Romcargo Maritim SRL

Planul de reorganizare a activității debitorului Romcargo Maritim S.R.L. a fost votat de creditori în Adunarea creditorilor din data de 18.02.2019 și a fost confirmat de judecătorul sindic prin Sentința Civilă nr. 2232/16.04.2019, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12951/28.06.2019, rămasă definitivă prin neapelare. La data de 30.09.2019, a fost implementată final metoda de reorganizare a activității debitorului prin restructurare corporatistă prin modificarea actului constitutiv. Investitorul identificat în procedură pentru această metodă este Platforma Roca S.A., investitor care …
Citește Mai Mult

Expresiv SA

EXPRESIV S.A, deținătoarea de licență Radio Gold FM, fost Radio Total, cu sediul social în București, este o societate înființată în anul 1991. Obiectul principal de activitate este „Activități de difuzare a programelor de radio”. Procedura insolvenței a fost deschisă la 6.09.2016, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency SPRL, confirmat de către creditori la data de 27.10.2016. Debitoarea EXPRESIV S.A. și-a manifestat intenția de reorganizare a activității sale potrivit art. 67 alin. (1) lit. (g) …
Citește Mai Mult

Xenoti SRL

XENOTI SRL, este o societate înființată în anul 1994, cu sediul social în Municipiul Constanţa, COMPLEX FLORA, Mamaia. Obiectul principal de activitate este „Hoteluri și alte facilități de cazare similare. Procedura insolvenței a fost deschisă la 09.01.2017, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency SPRL, confirmat de către creditori la 20.03.2017. La data de 23.05.2018 Planul de reorganizare a activității debitorului Xenoti SRL, propus de administratorul special cu consultarea administratorului judiciar a fost aprobat de adunarea …
Citește Mai Mult