EXPRESIV S.A, deținătoarea de licență Radio Gold FM, fost Radio Total, cu sediul social în București, este o societate înființată în anul 1991. Obiectul principal de activitate este „Activități de difuzare a programelor de radio”. Procedura insolvenței a fost deschisă la 6.09.2016, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency SPRL, confirmat de către creditori la data de 27.10.2016.

Debitoarea EXPRESIV S.A. și-a manifestat intenția de reorganizare a activității sale potrivit art. 67 alin. (1) lit. (g) din Legea 85/2014, iar la data de 19.11.2018 a fost depus Planul de reorganizare a activității debitoarei, propus și întocmit de administratorul special cu consultarea administratorului judiciar. Planul de reorganizare a fost supus aprobării în cadrul adunării creditorilor la data de 17.12.2018.

Plan de reorganizare Expresiv SA

Flux de numerar și program de plată a creanțelor reduse – Anexa II – Expresiv SA