XENOTI SRL, este o societate înființată în anul 1994, cu sediul social în Municipiul Constanţa, COMPLEX FLORA, Mamaia. Obiectul principal de activitate este „Hoteluri și alte facilități de cazare similare. Procedura insolvenței a fost deschisă la 09.01.2017, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency SPRL, confirmat de către creditori la 20.03.2017.

La data de 23.05.2018 Planul de reorganizare a activității debitorului Xenoti SRL, propus de administratorul special cu consultarea administratorului judiciar a fost aprobat de adunarea creditorilor și a fost confirmat de judecătorul -sindic la data de 25.07.2018 prin Sentința Civilă nr 1096/2018 , rămasă definitivă prin neapelare.

În temeiul dispozițiilor Legii 85/2014 coroborat cu modificările aduse legii insolvenței de Legea 55/2020, administratorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei la data de 15.07.2021 propunerea privind MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITORULUI XENOTI SRL – în reorganizare, actualizată iulie 2021

descarcă PDF: MODIFICAREA Planului de reorganizare a activitătii debitorului XENOTI SRL – în reorganizare