Planul de reorganizare a activității debitoarei THE FIRST SWIMMING POOL SRL – în insolvență

THE FIRST SWIMMING POOL S.R.L. societate înființată în 19.09.2007 cu sediul social în Mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie, nr. 38A, Camera 1 desfășoară activități specifice în conformitate cu obiectul principal de activitate autorizat Rev. Caen (2) 5610 – „Restaurante”.

Procedura insolvenței a fost deschisă la cererea debitoarei, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., confirmat de adunarea creditorilor din data de 25.11.2020.

Planul de Reorganizare a activității debitorului THE FIRST SWIMMING POOL S.R.L., propus de administratorul special cu consultarea administratorului judiciar a fost depus la dosarul cauzei și la ORC Giurgiu la data de 08.11.2021și va fi supus aprobării creditorilor în termenul prevăzut de art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

Planul de reorganizare a activității debitoarei THE FIRST SWIMMING POOL SRL – în insolvență