Planul de reorganizare a activității debitorului Romcargo Maritim S.R.L. a fost votat de creditori în Adunarea creditorilor din data de 18.02.2019 și a fost confirmat de judecătorul sindic prin Sentința Civilă nr. 2232/16.04.2019, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12951/28.06.2019, rămasă definitivă prin neapelare.

La data de 30.09.2019, a fost implementată final metoda de reorganizare a activității debitorului prin restructurare corporatistă prin modificarea actului constitutiv. Investitorul identificat în procedură pentru această metodă este Platforma Roca S.A., investitor care a devenit asociat unic al debitorului, achitând debitorului suma de 11.512.766 lei destinată plății creanțelor reduse prin planul de reorganizare, a cheltuielilor de procedură/conservare/administrare și a creanțelor curente previzionate de debitor la 05.09.2019. Prețul aferent cesiunii părților sociale a fost constituit în cont escrow la dispoziția asociaților cedenți, urmând a fi achitat la data închiderii procedurii de reorganizare.

Plan de reorganizare ROMCARGO MARITIM SRL

Flux de numerar ROMCARGO MARITIM SRL