Construct Plus Team SRL, este o societate înființată în anul 2006, cu sediul stabilit în Mun. București din anul 2015 , în prezent având sediul social în București str Buzești nr 71 cam 607 etaj 6 sector 1 și cod unic de identificare fiscală 18627070. Societatea este specializată în realizarea lucrărilor de construcții, consolidări, restaurări drumuri și poduri, sisteme de canalizare și apă cu materiale și tehnologii moderne, antrepriză generală și își desfășoară activitatea în zona Giurgiu/București/Ilfov/Călărași/Dâmbovița, etc.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare prevăzute de art 132 alin 1 din Legea 85/2014 au fost îndeplinite debitorul prin administrator special propunând în termenul legal un Plan de reorganizare , completat prin Nota precizatoare asupra actualizării planului de reorganizare a activității debitorului înntocmită de administratorul judiciar .

În contextul generat de pandemia COVID-19 și în temeiul dispozițiilor Legii 85/2014 coroborat cu modificările aduse legii insolvenței de Legea 55/2020, raportat la modificarea perspectivelor de redresare, administratorul special a întocmit și s-a depus la dosarul cauzei PLANUL DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITORULUI CONSTRUCT PLUS TEAM SRL – in insolvență modificat/actualizat în temeiul Legii 55/2020 ce urmează a fi supus aprobării adunării creditorilor convocată pentru data de 10.09.2020, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar.

Planul de reorganizare a activității debitorului Construct Plus Team SRL – în insolvență modificat/actualizat în temeiul Legii 55/2020
Flux de numerar și program de plată al creanțelor