Construct Plus Team SRL, este o societate înființată în anul 2006, cu sediul stabilit în Mun. București din anul 2015 , în prezent având sediul social în București str Buzești nr 71 cam 607 etaj 6 sector 1 și cod unic de identificare fiscală 18627070. Societatea este specializată în realizarea lucrărilor de construcții, consolidări, restaurări drumuri și poduri, sisteme de canalizare și apă cu materiale și tehnologii moderne, antrepriză generală și își desfășoară activitatea în zona Giurgiu/București/Ilfov/Călărași/Dâmbovița, etc.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare prevăzute de art 132 alin 1 din Legea 85/2014 au fost îndeplinite iar Planul de reorganizare propus de administratorul special și Nota precizatoare asupra actualizării planului de reorganizare a activității debitorului înntocmită de administratorul judiciar au fost depuse la dosarul cauzei 10248/3/2015.

Plan reorganizare activitate CPT
Flux numerar si program plata creante CPT
Nota precizatoare CPT