Subscrisa ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY S.P.R.L., înregistrată la Uniunea Practicienilor în Insolvență sub nr. RFO II-0728, CUI RO32737761 în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MANU PROPERTIES S.R.L.-în faliment cu sediul în București, sector 1, Bdul ion Mihalache nr 47, bl. 16A, sc. A, et. 6, ap. 17 având CUI 18938575, J40/13176/2006, numit prin sentința civilă nr. 956/10.02.2016 de Tribunalul București în dosar 41363/3/2015.

ANUNȚĂ

Vânzarea ÎN BLOC a bunurilor imobile (teren și construcție) și mobile din patrimoniul debitoarei Manu Properties SRL în faliment în conformitate cu Regulamentul de vânzare nr. 16582/06.07.2023 aprobat de adunarea creditorilor în ședința din data de 14.07.2023, sens în care organizează licitație publică cu strigare în data de 29.09.2023 ora 13:00 ,
Prețul de pornire pentru valorificarea activului compus din bunuri imobile și mobile (in bloc) este de 1.517.124 Euro la care se adaugă TVA (cumulat pentru imobile – teren și construcție – și bunuri mobile) compus din 1.416.000 Euro (7.026.758 lei la cursul de 4,9624 lei conform raportului de evaluare) plus TVA pentru teren și construcție și 101.124 Euro +TVA , la cursul BNR din ziua adjudecării pentru bunurile mobile.

Bunul imobil compus din teren+construcție este situat în str Stavropoleos nr. 3 sector 3 București și se vinde în starea in care se află, iar prin raportare la faptul că imobilul este monument istoric având codul din Lista Monumentelor Istorice: B-II-m-B-19722 lichidatorul judiciar a îndeplinit, în prealabil, procedura prevăzută de art. 4 alin. 4 din legea nr. 422/2001.

Bunurile mobile aparținând debitoarei se află în incinta clădirii și sunt compuse din bunuri afectate clădirii precum și bunuri cu destinație specială amplasate în spațiul dedicat desfășurării activității specifice dar și obiecte de inventar destinate activității de restaurant.

Informațiile detaliate cu privire la bunuri sunt prezentate in regiulamentul de vânzare/caiet de sarcini.

În situatia in care bunurile nu vor fi valorificate in ședința din 29.09.2023 următorul termen de licitație va fi organizat la data de 06.10.2023, ora 13:00, urmând ca în situația în care nici la acest termen nu se vor valorifica bunurile, lichidatorul judiciar va proceda la organizarea altor termene de licitație potrivit regulamentului de vânzare.

În vederea înscrierii la licitație, cei interesați trebuie să depună o garanție de participare în procent de 10% din prețul de la care începe licitația in bloc a bunurilor imobile si mobile, în conformitate cu aprobarea creditorilor. Creditorii garantați care participă la licitație nu achită garanția de participare pentru partea din preț aferentă bunului imobil însă sunt obligați să plătească garanția de paerticipare de 10% din prețul de deschidere a licitației pentru bunurile mobile.

Pretul caietului de sarcini este de 10.000 lei +TVA, achitarea acestuia fiind condiție pentru participare- iar datele necesare pentru efectuarea plății se comunică, la cerere, persoanelor interesate. Dosarul se depune cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare inainte de data și ora licitatiei ce va avea loc în zilele și ora stabilite la sediul lichidatorului judiciar din București, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 1, birourile 101-102-114A, Muntenia Business Center, tel 0314340589 fax 0314340889 e-mail office@artemislegalinsolvency.ro.