Romcargo Maritim S.R.L. a fost înființată în anul 2006 și își desfășoară activitatea de operator portuar în portul Constanța fiind specializat în operarea de tip Ro-Ro (Roll-on Roll-off) a autovehiculelor, activitate conexă industriei auto, precum și efectuarea operațiunilor de încărcare-descărcare nave, trenuri și autocamioane.

Procedura insolvenței a fost deschisă 25.10.2016, cu numirea în calitate de administrator judiciar a Artemis Legal Insolvency SPRL. Debitoarea Romcargo Maritim SRL și-a manifestat intenţia de reorganizare a activităţii sale potrivit art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2014, iar la data de 28.01.2019 a fost depus Planul de reorganizare a activității debitoarei, propus și întocmit de administratorul special cu consultarea administratorului judiciar. Planul de reorganizare a fost aprobat în cadrul adunării asociaților convocată de administratorul special la data de 24.01.2019.

Plan de reorganizare ROMCARGO MARITIM SRL

Flux de numerar ROMCARGO MARITIM SRL